نكات مهم:
  • مرجع اصلي: كتاب Renewable and Efficient Electric Power Systems-By Gilbert M. Masters ميباشد كه فايل PDF آنرا از من بگيريد يا از اينجا دانلود كنيد.
  • ساعات تشكيل كلاس: دوشنبه ها ساعت 8 تا 10 و سه شنبه‌ها ساعت 15 تا 17 ميباشد.
  • برای دیدن روش امتحان گرفتن و ارزيابي درس اینجا کلیک کنید.

 

  • سرفصلها، فصل مربوطه در كتاب به شرح جدول زیر است كه اسلايدها را ميتوانيد دانلود كنيد:
  • موضوع Distributed Generation Fuel Cell Wind Solar Photovoltaic
    Chapter (Chapter 1, 2, 3) (Chapter 4) (Chapter 4, 6) (Chapter 4, 7) (Chapter 4, 8, 9)

Renewable Energy-(MSC) (911)

RowNameSurnameIDExam (Max. 12)Project (Max. 6)Class Activities (Max. 2)Final Grade
191133411106.95214
29113341101126220
3901334120111.75219.5
491133411028.66217.5
590133412049.26218.5
69113341202126220
791133412039.86219
890133412056.56216.5
990133412072.80114
1091133412046.86216.5
 

Now it is: --Total Visit from 29 March 2015 is: